zahariev & metodiev
drujestvo separator praktika separator publikacii
Дружество

Подход

Контакти

Захариев & Методиев е адвокатско дружество със седалище в град София, което предоставя юридически консултации в сферата на гражданското, търговското и административното право.
Адвокатско дружество Захариев & Методиев обслужва предимно корпоративни клиенти – международни и български компании, които са водещи на пазарите на финансови услуги и в различни отрасли на промишлеността.
Опитът, натрупан от екипа на адвокатско дружество Захариев & Методиев в областите на търговското и договорното право, корпоративното управление, преструктурирането и преобразуването на търговски дружества (включително трансгранични), дава възможност на неговите клиенти да се възползват от цялостно правно-консултантско обслужване на дейността им, както и да получат текуща подкрепа при подготовката и реализацията на проекти и сделки.